Đũa tre dân tộc I 1 bó 10 đôi

35KVND

Là sản phẩm được người dân bản vót thủ công từ tre (già) tự nhiên. Sau đó luộc với lá cơm nếp cẩm (loại lá để thổi xôi nếp màu).

Sản phẩm bền, đẹp và an toàn cho sức khoẻ người dùng.

Danh mục: