Hạt dổi rừngI Túi zip 100gr

300.000 280.000

Gia vị truyền thống đặc trưng trong các món ăn ở Tây Bắc.

Đóng gói: 100gr/túi.